Hotline: 094 321 1696
0

Thành viên thân thiết

2021-04-14 11:02:55

"Thành viên thân thiết - VIP" !

1. Khách hàng thân thiết bạc ( Silver ):

a. Ưu đãi:

- Có Huy hiệu VIP bạc bên cạnh tên đăng nhập.

- Được mua Value với rate thấp hơn 0.05-0.1 (tùy thời điểm) so với thành viên thông thường.

b. Điều kiện:

- Là thành viên của FStore

- Mua hàng đủ 20 triệu VNĐ sẽ tự động nâng lên hạng Silver trong 30 ngày (Thời gian sẽ được cộng dồn nếu đủ điều kiện)

2. Khách hàng thân thiết vàng ( Gold )

a. Ưu đãi:

- Có Huy hiệu VIP vàng bên cạnh tên đăng nhập.

- Được mua Value với rate thấp hơn 0.1-0.2 (tùy thời điểm) so với thành viên thông thường.

b. Điều kiện:

- Là thành viên VIP bạc

- Thời gian cộng dồn VIP bạc lớn hơn 90 ngày

- Thường xuyên, mua bán số lượng lớn với FStore

Trân trọng !

Quên mật khẩu tài khoản

Để lấy lại mật khẩu bạn vui lòng nhập địa chỉ Email của mình vào đây!

FStoreVN
Fanpage
Copyright © 2019 Fsvalue.com all rights reserved.
1
Bạn cần hỗ trợ?