Hotline: 094 321 1696
0

Thông tin FSvalue

2020-04-04 11:25:37

Thông tin tài khoản nhận hàng của FStore


1. Fstore hiện chỉ có 01 tài khoản nhận hàng duy nhất như sau

- Nickname: Zen

- 5e ID: 76561198108657507


2. Sau khi gửi hàng, vui lòng pm fanpage các thông tin cần thiết để hoàn thành giao dịch như sau

- Số tài khoản ngân hàng và tên ngân hàng của bạn.

- Họ và tên của bạn.

- 5e ID hoặc ảnh hàng đã gửi. 

Trân trọng

Quên mật khẩu tài khoản

Để lấy lại mật khẩu bạn vui lòng nhập địa chỉ Email của mình vào đây!

FStoreVN
Fanpage
Copyright © 2019 Fsvalue.com all rights reserved.
1
Bạn cần hỗ trợ?